Korporatister och neofascistiska globalister skickade Europa in i en sanslös konkurs varpå man nu anlitar sina tillgångar i media och politik för att vidareutveckla deras favorithot ifrån de senaste två årtiondena – Islamistisk terrorism – till att forma en förenad plåga av ‘Islamister’ vilka numera metastaserar med ett ‘internationellt nätverk av anarkister.’ Förändringen av hotbilden sågs nödvändig för korrupta element inom den västerländska apparaten, inte minst med avseende på somliga stolvärmare belägrade av omständighetens rådande natur, fylld med arbetare och studenter högljutt opponerade de barbariska åtgärder staterna genomförde, i att skära ned välfärd och realekonomi, för att istället lösa ut bankir-kabalen och deras agenter – allt efter diktat av supranationella organ och intressen. Båda trängda läger missar fokusera ansträngningar på ursprungsorsakens centrum, eftersom situationen var nogsamt utformad och implementerad genom den progressiva nya globala ordningen. Resultatet ser tidernas rekord i ”full spectrum incompetence” på alla nivåer av den internationella politiken, förvisso bakbundna av arrangemang få har kunnat se alla ändar i, än mindre förutse dess verkan. Det kräver insikter och holistisk analys. Men man vägrar erkänna sanningens natur, eller att ackommodera felaktiga dispositioner, in i det längsta, vilket självklart bidrar till fortsatta fördjupade problem i matrisen.

I Grekland och Italien, där regeringarna står under gatans ilskna tryck med en uppretad vilja till att eliminera uppenbar korruption och malplacerade åtstramningar, finns det redan tecken på ett paradigmskifte från Islamistiskt betonad terrorism, till vänsterstämplad anarkism genom de ytterst misstänkta, uppenbart förstulna, bombdåden vid ambassader och andra faciliteter den senaste tiden.

Visst har Europa tidigare sett ”false flag” terrorist attacker i sitt förflutna, då med skulden placerad i grupper som de Italienska Röda Brigaderna och Västtyska Röda Arméefraktionen, men vilka i realiteten var uppviglade fenomen och komprometterade aktioner, utförda genom ett nätverk av den mörka intelligentian, knuten till bland annat CIA med flera, och i vissa fall involverat med korrupta tjänstemän vid polis och myndigheter, för att skapa en stråman till fiende. En operation känd vid namnet Gladio, blev hökarnas taktik för att skada ryktet hos Kommunistpartier i Västeuropa, med avsikten att hindra dem från att hoppa in i olika regeringsbildningar eller koalitioner, särskilt i Italien och Frankrike. Ur elitens synvinkel handlar ansträngningen dock inte alls om ideologi, utan om en gradvis ‘fata morgana’ där den hegelianska principen går ut på att skapa problem och distraktioner för alla andra, så att de högsta herrarna vidhåller makt och kontroll. Dessa vänsterelement sågs svårare att bemästra och manipulera, och givetvis var det lättare att polarisera en sådan sfär under Kalla Krigets anda. En fiende har alltid varit helt nödvändig i en multipolär värld för den korporativa supereliten, det har deras lakejer erkänt vid många olika tillfällen, som till exempel det geopolitiska överbefälet Zbigniew Brzezinski, i hans bok The Grand Chessboard. Annars kunde man inte se sig driva fram en ny, avnantionaliserad och kartelliserad världsordning,  utefter deras önskade premisser.

”Gladio” paradigmet reste så sitt huvud igen över det senaste årtiondet, inte minst i Turkiet, där efterträdaren i denna mening, vid titeln ”Ergenekon”, har försökt installera kupper samt utfört ”false flag” attacker i ansatser vilka syftade till att underminera AKP regimen under Premiärminister Tayyip Erdoga. Ergenekon ska vi skriva om mera senare, det är namnet på en ”djup stat”, vars rötter vilka går tillbaka till Kemal Ataturk revolutionen, med  länkar förgrenade  till den Amerikanska neocon sfären, liksom till den högsta internationella finansen. Anledningen till att både Tyskland och Frankrike inte ville se Turkiet med i EU i tidigare utsagor måste delvis bero på denna relativt okända ordning, eftersom det har pågått aktioner och utredningar i Turkiet emot denna parapolitiska krets, och man vill knappast riskera att andra ”djupa stat” ordningar i berörda delar av EU, exponeras i den vevan.

Bomber vid ambassader i Aten och Rom följde efter massiva gatudemonstrationer riktade emot Grekiska regimens drakoniska budgetåtgärder och pensionnedskärningar å den internationella bankelitens vägnar, samt snarlika rörelser a la korruption inom den Italienska regimen. Europeiska element av polis och lag, vilka i praktiken tjänar som en förlängning av EU´s byråkrater och deras bankirpolare,  pekar mot ett nätverk av anarkister som må ligga bakom bomberna. Samma sorts psykologiska operationer används för att bunta ihop alla Muslim grupper opponerade  emot neocon influerad EU politik gällande Mellanöstern, Israels övergrepp på mänskliga rättigheter, som om de var del av ett världsomfattande nätverk av Islamistiska ”Jihad” spelare.

Denna senare sorts psy-op tycks ledas vidare av bossen vid Danska underrättelsetjänsten PET, Jakob Scharf, en person med nära kopplingar till Israel. Scharf ledde en samverkan mellan Danska PET och Svenska SÄPO i att gratulera sig själva för att ha överrumplat en grupp av fem påstådda Islamistiska terrorister, med tvivelaktiga anklagelser gällande planlagda attacker emot nyhetstidningen Jyllands-Postens kontor, i ett ”Mumbai liknande” upplägg. Scharf stipulerade ”Det är vår uppskattning att detta är en militant Islamistisk grupp och att de har kopplingar till internationella terrorist nätverk”, med onyanserat tillägg i att gruppen kan ha haft ‘kopplingar till David Headly’, en Amerikan anklagad för Mumbai attacken. Scharf valde att inte påpeka det faktum att agenten Headly arbetade under täcket för Amerikanska DEA vid tiden av Mumbai attacken, med högsta sannolikhet en ”false flag” attack på upppdrag av den mörka intelligentian, vilken inte drar sig för något, med tajta strängar till storfinansens högsäte sedan organisationerna bildades.

Blir det mer av denna ”Gladio” betonade terrorism fars i Europa och annorstädes under 2011? Tidiga tecken säger ja, korruptionen inom sfärerna bearbetas inte för tillfället. Men många torde bli kallade till ett framtida Haag, av alla färger, politiska klasser och beskickningar. Det finns ingen ursäkt för att spela dum när bevisen är fullkomligt överväldigande.

Taxiförare i Bombay förefaller mer insatta i spelet än redaktörer på ledande tidningar.

Annonser