N.M. Rothschild Group -den dolda handen som hittills styr världsekonomin

De har prackat på länderna i Europa sina nygjorda dollar – ja till och med Sverige fick sig en rejäl laddning när det krisade sist – utan att vi bett om det. [http://di.se/Default.aspx?tr=292409&rlt=0&pid=243833__ArticlePageProvider&epslanguage=sv&referrer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcse%3Fcx%3Dpartner-pub-7438425163148314%253A3971376529%26ie%3DUTF-8%26q%3Dsverige%2Bfick%2Bett%2Bdollarl%25C3%2583%25C2%25A5n%2Bfr%25C3%2583%25C2%25A5n%2Busa%26sa%3DSearch%26siteurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rowerowy-raj.pl%252F%253Fmid%253DA6A5asqBsI] .

Nu har skrönan att det värmer först och blir iskallt efteråt – fått ett ansikte!

Goldman Sachs har Advisors som hjälper till att lägga upp scenarier för allmänt övertagande av inte bara företag utan även länder. Två av dessa Advisors har hittills nyligen hamnat som Premiärministrar i var sitt land. Grekland och Italien får liksom i USA -toppvargar att styra fårhjorden. Man kan fråga sig var Mario Montis lojalitetsförpliktelser ligger när man ser den aktuella uppdragsgivaren han har/hade innan han sattes som blivande Premiärminister i Italien. En hjälp till svar på denna kan ses här sidan 203 [http://www2.goldmansachs.com/investor-relations/financials/current/annual-reports/2010-ar-pdf-files/GS_AR10_Allpages.pdf]

Nej för att förstå vad som händer behöver man få en helhetssyn och då först blir man varse vilka det är som håller i tyglarna. Jag måste tillägga att det är Goldman Sachs och JP Morgan som äger Federal Bank i USA. Finansministern och otroligt många högre tjänstemän i samma land är också gamla trotjänare för Goldman Sachs sedan åtskilliga presidentperioder tillbaka.

En familj äger både Goldman Sachs och JP Morgan – nämligen Rothschild.

Vad är kolonialism? Det är när vissa länder görs till slavar och beroende av några få privatpersoner.
De går med på avtal och hamnar i beroendeställning, för att de tror att de ska tjäna på det eller för att de redan befann sig i underläge. De som är brukspatroner och godsägare bestämmer villkoren och förutsättningarna för de som inte har makt.

Dessa män korrumperar landets ledare som de ger fördelar och pengar för att hålla dem lojala.
Den ekonomiska krisen i USA borde få folk att inse att att den amerikanska ekonomin styrs från utlandet. Borgenärerna, de finansiella institutionerna, transnationella företag och banker vill förstöra den fria marknaden och ta kontroll över allting. Man har medvetet lånat ut för mycket pengar för att man vet att det tillslut kommer leda till kaos. Så på grund av detta kommer världen att behöva en reglerings ”polis” för att se till att något dåligt inte händer med ekonomin igen. Några enstaka privata ägare i toppen (Sir Evelyn de Rothschild) har en vilja att få sitta med i fina internationella kommittéer som ska övervaka världsekonomin som ett slags lagstiftande och reglerande poliser. Men först ska de skapa valutakrascher, instabilitet och en global lågkonjunktur. Kanske ett tredje världskrig. Sen kommer folk vilja ha reglering. Det kommer ju ändå att ge sken av att vara samma fria marknad som innan.
Kina används nu som testland för hur hela världen kommer fungera om några år. Kommunism och hänsynslös kapitalism, fascism samarbetar och styr landet.
Just nu ser vi konsekvensen av bedrägeriet Federal Reserve System som startade i USA 1913. Kanske hinner de dessutom få systemet nedstängt innan folk får veta vilka banker som i nästan 100 år har förvaltat och otillbörligt utnyttjat de amerikanska folkets valuta, dollarn.

Alla världens valutor och ekonomier står idag under inflytande av några få. Det är resultatet av århundraden av kolonialism. Brittisk imperialism och handel med krig. Glöm inte att USA började som en brittisk koloni. De senaste århundradena har Storbritannien dominerat världshaven och handeln. Rothschild, en tysk familj har dominerat bank och finansvärlden i Europa de senaste två hundra åren. Idag kallas det globalisering. Eftersom de har kontroll över så många banker kan man säga att världen idag fungerar som en koloni åt dem. Så länge vi har lån och tillgångar placerade i vilken bank som helst är det i slutändan de som vi anförtror oss åt. Om vi skulle betala tillbaka lånet och ta ut våra pengar ur banker och fonder och investera dem i självförsörjande gårdar och hushåll med sol eller vindenergi och börja köra elbilar drivna av egen el förlorar de makten.
De vill ha ett polissamhälle och de vill att upprörda känslor ska leda till våldsamma upplopp kring demonstrationer. De vill att vi inte ska gilla våra politiker. Det finns redan massa youtubevideor som ska få folk att hata. Gå inte på det. De spelar alltid båda sidor i ett krig. När medelklassen tänker göra uppror har de redan släpat fram giljotinen och vill hjälpa till. Rothschild söndrar samhället och härskar.
När det gäller ekonomiska kriser så genomför de dessa i cykler med tillräckligt många års mellanrum för att folk inte ska börja fundera på varför ekonomin kraschar eller vem kreditgivaren är.

Börja odla egen mat istället och producera egen el.

New World Order, New Age = global Rothschild fascism.

NWO står för New World Order. Det är det nya globala systemet, New Age med alla människor microchipade och globala skatter.

Deras familjebiografier ger illusionen att deras förmögenhet har minskat. Men forskare uppskattar deras förmögenhet till något mer än hälften av alla världens tillgångar. Deras namn finns inte med på listor över världens rikaste. De är mycket sällan på TV. Alla regeringar, transnationella företag, toppskikten i finansvärlden och media är lojala mot dem. Just därför kan de hålla sig dolda men ändå ha ett stort inflytande.

Den dolda handen bakom världsekonomin.
Mellan 1820 till 1850 finansierar Rothschild järnvägarna i Österrike och Frankrike. 1840 i Storbritannien jobbar Rothschild som guldmarknads mäklare åt Bank of England. De börjar importera nyuppdagat guld från Kalifornien och Australien.
http://privatebankingandtrust.rothschild.com/timeline.aspx?id=203&mid=201
Under 1875 finansierar Lionel de Rothschild i hemlighet den brittiska regeringens andel i Suezkanalen.
Mellan första och andra världskriget finansierade de Londons tunnelbana

Under lång tid har de gift sig med sina kusiner för att behålla kontrollen över sin förmögenhet. Den globala konjunkturnedgången 2008 var konstruerad av dem. Efter tredje världskriget som de snart kommer att utlösa så kommer den andra hälften att vara under deras kontroll. Men de vill ha mer. De vill sätta ett chip inuti dig och äga dig. De äger så mycket media så att de kan göra chip-implantat trendiga.

Baron David de Rothschild, chefen för Rothschild Bank:
Den ekonomiska krisen kommer att medföra en ny världsordning, världsregering. Rothschild har hjälpt den Brittiska regeringen sedan de financierade Wellington.
http://www.turkishforum.com.tr/en/content/2008/11/13
/baron-david-de-rothschild-economic-crisis
-will-bring-new-world-order-global-governance

http://www.thenational.ae/article/20081106/BUSINESS/167536298/1005
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10855

Moderbolag i Rothschild dynastin är det privata schweiziska bolaget Rothschilds Continuation Holdings AG (rch)
Företagsöversikt:
Rothschilds Continuation Holdings AG är ett bank holdingbolag. Företaget tillhandahåller genom sina dotterbolag, investment banking, fondbolag, privata banktjänster och förtroende tjänster till regeringar, företag och privatpersoner över hela världen.
Rothschilds Continuation Holdings AG fungerar som en dotterbolag till Concordia BV Baarerstrasse 95 Postfach 735 Zug, 6301 Switzerland Phone: 41 41 720 0680 Fax: 41 41 720 0683

Concordia B.V.
http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=8125413

Concordia BV tillhandahåller banktjänster via dotterbolaget Rothschild Concordia AG. Concordia BV grundades 2003 och har sitt säte i Gent, Nederländerna.
Concordia BV fungerar som ett dotterbolag till Paris Orleans SA from 20 november 2007, Concordia BV fungerar som ett dotterbolag till Paris Orleans SA (ENXTPA: PAOR).

I Januari 2008, erhöll Paris Orléans 100% of Concordia BV
http://www.paris-orleans.com

De franska och engelska grenarna av Rothschilds bank-dynasti ska förena ägande.
http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/2812381/
Rothschild-dynasty-unites-after-190-years.html

Rothschilds Continuation Holdings är Rothschilds moderbolag.
http://www.lycos.com/info/rothschilds–rothschilds-continuation-holdings.html
http://investing.businessweek.com/resea
rch/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=4511240

http://www.rsagroup.com Royal & Sun Alliance Insurance Group
http://www.jardines.com owns 20% of shares in Rothschilds Continuation Holdings AG
http://www.matheson.co.uk 100% owned by jardines
http://www.jcclgroup.com/pdf/thistle_2005_V3.pdf The Magazine of Jardine Matheson
http://www.lazard.com
http://www.lcfci.com/Prifund/Capital-Holdings.aspx
http://www.capitalholdings.com/en/tch.asp
http://www.capitalholdings.com/en/index.asp

http://www.us.rothschild.com/investmentbanking kolla länkarna nere till höger
http://www.rothschild.com
http://www.rothschild.info/home
http://privatebankingandtrust.rothschild.com
http://www.rothschild.info/finance
http://www.nmrothschild.gg/aboutus
http://www.asia.rothschild.com
http://www.rothschild.com/investmen
tbanking/ibcred.asp?id=ib-asia&sharedawards=no

http://www.lcf-rothschild.com
http://www.lcf-rothschild.lu
http://www.lcf-rothschild.lu/fr/luxembourg/
overview/keyfig/annual_report_07_english.pdf

http://www.edrfund.com/en/EdRfund/rothschildfund/rothschildfund.asp
http://www.rothschild.info/history/default.asp?doc=articles/chistory2-1
http://www.lcf-rothschild.be
http://www.lcf-rothschild.ch
http://www.ctbr.lcf-rothschild.ch
http://www.ritcap.co.uk/download/RITannual2008.pdf
http://www.ritcap.co.uk/directors
http://www.fivearrowsleasinggroup.com
http://www.foxrothschild.com
http://www.lcf-prifund.ch
http://www.sovereign-publications.com/investor-
articles/LCF%20Edmond%20.pdf

http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=102&
contentid=5443&page=2

http://elitistdeception.blogspot.com/2008/01/history-of-rothscilds.html
http://www.biblebelievers.org.au/slavery.htm

Vår företagsverksamhet förklarad
http://www.rothschild.com/careers//graduates
/asia/article.asp?doc=articles/ourbusinessexplained

Rothschilds arkiv lånekontrakt till regeringar 1818-1937
http://www.rothschildarchive.org/textguide/?doc=/textguide/articles/000_401_filelist

Rothschild Bank AG Zurich Årsrapport 2007/2008
http://privatebankingandtrust.rothschild.com/uploadedFiles/Roth
schild/Who_we_are/Our_news/Annual%20Report%202007_08_final.pdf

Det finns nu bara 5 nationer i världen utan en av Rothschild kontrollerad centralbank: Iran, Nordkorea, Sudan, Kuba och Libyen.
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=4276
http://au.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080424143250AApMk2O

Hur kan man veta om Rothschilds verkligen äger mer eller mindre alla banker?
Det finns inget officiellt konto som fullt ut visar det. Följande företag och organisationer är förmodligen kunder, partners, fasader eller direkt egendom till Rothschilds Continuation Holdings, LCF Rothschild Group, Rothschilds bankdynasti.
http://www.bis.org
http://www.hm-treasury.gov.uk
http://www.rbs.com
http://www.bankofengland.co.uk
http://www.lloydstsb.com/private_banking/private_banking.asp
http://www.riotinto.com
Tillbaka till rötterna av Rio Tinto .. mannen de kallade el terremoto och Londons bankman heter Rothschild
http://www.riotinto.com/documents/ReportsPub
lications/Issue_82_-_Back_to_the_Roots_of_Rio_Tinto.pdf

http://www.schweizer-banken.info/en/bank/zurich/rothschild-bank.htm
http://www.swissprivatebank.com
http://www.ibar.az
http://www.habibbank.com
http://www.bnymellon.com cooperates with Federal Reserve that prints the U.S dollars
http://www.ny.frb.org/aboutthefed/whatwedo.html
http://www.jpmorgan.com Rothschild agent
http://www.lazard.com
http://www.gibonline.com
http://www.blackstone.com
http://www.ibb.ubs.com
http://www.lbma.org.uk
http://www2.goldmansachs.com recieved $10 billion in economy crisis recovery package
http://www.antamina.com
http://www.lse.ac.uk London School of Economics and Political Science
http://www.lombardodier.com
http://www.rabobank.com
http://www.kuhnloeb.com
http://group.barclays.com
http://www.ibanet.org
http://www.nomura.com

http://seekingalpha.com/article/106934-rothschild-invest
ment-banking-posts-record-results-what-s-their-secret

http://centurean2.wordpress.com/2009/03/17/2006financial-collapse
-nobody-saw-coming-the-rothschilds-are-having
-our-troops-killed-destroy-the-armed-forces

Kreditkraschen
-Vem är kreditgivaren?

Kreditkrasch, Credit crunch Definieras som ”en stor brist på pengar eller kredit”

Tidslinje: kreditkraschen till nedgången
http://www.mortgages.co.uk/credit-crunch/credit-crunch-timeline.html
http://article.wn.com/view/2009/04/03/Timeline_Credit_crunch_to_downturn
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7521250.stm
http://www.newstin.co.uk/rel/uk/en-010-012689119
http://money.cnn.com/2008/01/09/news/economy/recession/?
postversion=2008010915

http://patrick.net/housing/crash.html
http://www.housingbubblebust.com
http://www.doctorhousingbubble.com/category/housing-2009

Det bästa sätter att råna en bank är att äga en. Eller flera.

Det funkar ju inte så att bankerna har ett stort kassavalv med en stor fet järndörr där de har alla sina tillgångar. Pengarna har placerats i företag. Kolla listen nere till höger.
http://www.us.rothschild.com/investmentbanking

Bankerna som medvetet skapat finanskrisen är de som nu får bidrag från staten och skattebetalarna i USA.
787 mljarder dollar i krispaket

Black 2005). Ekonomiska bedrägerier.
http://www.huffingtonpost.com/william-k-black/the-two-documents-
everyon_b_169813.html

Amerikanska banker hade gett möjlighet till för stora lån. Varför? Plötsligt blev kostnaderna för krediter högre. Det konstiga är att det inte bara var vanliga personer som inte hade råd att betala tillbaka sina lån eller ränteavgift. Den största bankerna som är professionella hade inte tillräckligt med pengar heller.
De hade inte tillräckligt med pengar. .. Att göra vad? Vem är det vi står i skuld till?
Vem är fordringsägare?
Det verkar som om någon högre upp medvetet har låtit allt ske, medveten om att det en dag inte kommer hålla.

Tänk om det är dom som erbjuder lösningen är de som i hemlighet ligger bakom problemen?

Sir Evelyn de Rothschild vet exakt hur och när den ekonomiska krisen började. Rothschilds har varit på toppen av banksektorn i 200 år. De har lånat ut pengar till stater som har byggt arméer. Dessa regeringar har hamnat i skuld på grund av dessa krig. Han vill helst inte tala om vilka som är skyldiga till den ekonomiska krisen. Helt enkelt därför att hans insatser är orsaken bakom den.
Sir Evelyn de Rothschild vill inte tala om vem som startade den ekonomiska krisen

Kan en hel värld bli utan pengar samtidigt?
Det är inte möjligt för den här typen av kris att påverka hela världsekonomin utan att någon är säker från problemet och på andra sidan och drar i trådarna. Om det inte fanns någon på andra sidan som krävde ränteavgift eller att lån ska betalas tillbaka skulle det inte finns något problem.
Det ekonomiska systemet är globaliserat i dag och vad som händer på stor skala i en del påverkar en annan.
Varför finns inte tillräckligt med pengar i bankerna idag?
Vi gör inte affärer med aliens på Mars eller Jupiter och skickar lite pengar dit. Vi gör inte transaktioner till yttre rymden. Det ekonomiska systemet här på jorden är ett slutet system och alla de pengar som fanns i den innan recessionen inleddes är fortfarande här men kapitalet har flyttats någonstans. Det har inte fördelats jämt i stor utsträckning eftersom då krisen skulle vara över. Alla skulle ha kapital så det räckte.
Pengarna har gått från många folk fickor till ett fåtal ägare.
Rothschilds Continuation Holdings, the LCF Rothschild Group, Trading Capital Holdings N.V. etc tjänar stora pengar på den globala finanskrisen.

Dessutom tillåter USAs regering (styrd från utlandet) att många nya dollar skapas ur tomma luften. Bland annat på den internationella valutafondens ”rädda världen” möten. Det heter att denna likviditet injiceras i världsekonomin. Men vad händer med värdet på de dollar som redan fanns innan IMF med ett klick skapar 750 miljarder nya? Varje enskild dollar i sig får ju ett lägre värde när välidigt många nya skapas. Och det är vad IMF, Rothschild, Kina Kazakhstan, Ryssland vill, att göra dollarn instabil och sedan värdelös. Men det låter ju så fint när den internationella valutafondens lånekapacitet ”utökas” med 750 miljarder dollar. Detta är ett sätt att faktiskt förstöra värdet på valutan. Sen börjar det med en ny världsvaluta, Amero.

Rothschild
Ackumulerad rikedom sedan andra världskriget är deras. De äger också media, Reuters och Associated Press. När man ser dem på TV verkar de vara normalt rika människor, klädda i en vanlig grå kostym som gör illusionen perfekt
Människor börjar ta nya lån nu när räntan är låg. Och sedan i augusti, september 2009 kommer Rothschilds krascha systemet med en allvarlig kris.

Sir Evelyn de Rothschild på CNCBs nyheter om vad som gick fel, vad som behöver förändras.
Han frågas av reportern: Jag läste det du skrivit där du gick igenom alla de människor som är skyldiga till vad som har gått fel. Och det är en bred grupp människor. Kan du ta oss igenom dina synpunkter med tanke på att vi ser en global situation?
Han svarar: Jo jag tror inte det är dags att prata med dig om att gå igenom det förflutna. Jag tror att det viktiga som jag är intresserad av är hur vi hanterar här och nu och går in i framtiden. Och sedan börjar han prata om att han vill att hela det ekonomiska systemet borde kontrolleras och övervakas. Och dessa övervakare bör ha lika hög lön som de banker som de kontrollerar säger han. Om ett sådant system installeras, kommer han att vara osynlig grundare, som kontrollerar det.
Sir Evelyn de Rothschild vill helst inte prata om vilka som orsakade kreditkrisen
Sir Evelyn de Rothschild on BBC.

Rothschild på toppen av världens pyramid av makt och girighet.
Centrum för världens finansiella marknader i över 200 år.
Finansierat båda sidor av krig i hundratals år.
Världen ligger nu i deras händer. De har kontroll över både öst och väst. Från US Treasury och det brittiska kungahuset, till International Bank Azerbajdzjan.

Rothschilds äger halva världen
http://www.mega.nu:8080/ampp/rothschild2.html
http://www.lookingglassnews.org/viewcommentary.php?storyid=121
http://mail.python.org/pipermail/python-list/2007-November/636748.html

”Ingen av Rothschilds bank och företagsamhet har varit något som förstås av mannen eller kvinnan på gatan”.
http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/the-rothschild-
story-a-golden-era-ends-for-a-secretive-dynasty-756388.html

Det finns kopplingar mellan Rothschilds och kommunist diktator Stalin.
http://www.spectator.co.uk/the-magazine/the-week/30681/diary.thtml
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/citydiary/2809511/Business
-diary-Was-Stalin-a-Rothschild.html

När en Rothschild faller i skogen, kan någon höra det?
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild03.htm

Fler av Rothschilds vänner
http://www.warburgpincus.com Warburg familly, shareholders of U.S federal reserve
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/num_reg_es/br1998n49405.html
Maurice F. Strong
http://www.harvardsquarelibrary.org/cfs2/maurice_strong.php

Rothschild ombud har 10 nyckelpositioner i president Obamas administration
http://www.americanfreepress.net/html/rothschild_agents_168.html

Den svenska modellen -av Rothschild design
Socialistiska Sverige är ett Rothschild experiment i tankekontroll.
Kanada är Sveriges syster land i detta projekt.
http://www.illuminati-news.com/swedish-model.htm
http://www.illuminati-news.com/Articles/41.html
www.teliasonera.com/investor_relations/reports/prospectus/telia_ab.pdf Telia Sonera är sveriges största telecom operatör
https://www.nordnet.lu/mux/web/analys/experterna/expert/
kommentar.html?expert=JANSSON&id=2634

Nationalisera bankerna! Vi är alla svenskar nu
Ett steg närmare ett globalt kommunistiskt imperium styrt av världens rikaste.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2009/02/12/ST2009021203365.html
http://www.huffingtonpost.com/2009/02/15/graham-nationalizing-bank_n_167048.html

washington mutual bank såld till JPMorgan Chase (Rothschild agent)
http://online.wsj.com/article/SB122238415586576687.html

Regeringen i Storbritannien lägger £ 17 miljarder i banker och äger 43 procent av det utvidgade Lloyds
http://business.timesonline.co.uk/tol/business
/industry_sectors/banking_and_finance/article5728797.ece

Rothschilds kontrollerar guldmarknaden och priset på guld
http://www.youtube.com/watch?v=oWFhfoAvkmc&feature=related

Kina utökar sin guldreserv med 800 ton under 2009
http://www.chinamining.org/News/2009-03-20/1237528660d22752.html

”Rothschild drar sig ur guldmarknaden efter 200 år” Naturligtvis kontrollerar de fortfarande guldmarknaden. De är fortfarande i kontroll.
http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/2883029/Roth
schild-to-pull-out-of-gold-market-after-200-years.html

NM Rothschild lockas av Indiens guldmarknad
http://www.expressindia.com/news/fe/daily/20001125/fco25005.html

Baron Guy de Rothschild, ledare för franska grenen av Bank Dynastin, dör vid 98
http://www.nytimes.com/2007/06/14/business/
worldbusiness/14rothschild.html?_r=1

http://www.nytimes.com/2007/03/09/business/09rothschild.html

Rothschild och Rabobank etablerar globalt livsmedel- och jordbruks samarbete
http://blog.cornandsoybeandigest.com/briefingroom/2008/11
http://www.rabobank.com/content/
investor_relations/investor_news/Rothschild_and_
Rabobank_establish_global_food_and_agri_cooperation.jsp

http://blog.cornandsoybeandigest.com/briefin
groom/2008/11/20/rothschild-and-rabobank-
establish-global-food-and-agri-co-operation

http://www.business-standard.com/india/news/rabobankin-tie-uprothschild-for-ma/08/46/340723

Rothschild startar ny investeringsfond i Indien med Axis bank
Indiska fondtillgångar ökade tre och en halv gång till $ 137 miljarder under tre år
http://www.moneycontrol.com/india/news/
press–market/axis-bk-tiesbanque-privee-
edmond-de-rothschild-europe/303854

http://www.ibtimes.co.in/articles/20070917/axis-rothschild-tie-up-to-serve-nri-clients.htm
http://www.financialexpress.com/news/axis-bank-likely-to-form-5050-jv-with-banque-privee/372987
http://www.nrirealtynews.com/stories/sep07/axis-bank-woos-nri-investors.php
http://sify.com/finance/fullstory.php?id=14704748
http://in.reuters.com/article/businessNews/idINIndia-34271420080628
http://www.rupeetimes.com/news/personal_loan/axis
_bank_to_open_its_asset_management_company_1879.html

http://www.axisbank.com

Rothschild investerar i Indien, Mumbai som omvandlas till ett Internationellt Finans Centrum
http://www.financialexpress.com/news/infrastructure
-is-a-significant-challenge-for-india-rothschild/299486

http://www.iiss.org/whats-new/iiss-
in-the-press/press-coverage-2008/april-2008/infrast
ructure-is-a-significant-challenge-for-india-rothschild

Två viktiga namn: Lord Jacob Rothschild, Sir Evelyn de Rothschild.
http://www.bcarquitectos.com/imagtra/pdf/greek_1995.pdf
http://www.nytimes.com/1996/10/27/business/restoring-the-house-of-rothschild.html

Jacob Rothschild har investerat i offentliga lager av Kazakstans ledande oljebolag och största affärsbanker. Förra året hjälpte han till att höja $ 250 miljoner från ett offentligt erbjudande av hans Tau Capital Fund, som investerar i Kazakstan och Ryssland, Tadzjikistan, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Kirgizistan och Turkmenistan
http://www.vanityfair.com/online/newestablishment/2008/09/jacob-rothschild.html

Mycket informatin om Rothschild
http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_20081023/ai_n30924781
http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=
2&contentid=9619405EFD71231F93AA35750C0A9619C8B63

http://maison-de-monsieur.com/private_banking.htm
http://www.isgp.eu/introduction.htm
http://www.nogw.com/illuminati.html
http://www.youtube.com/watch?v=jyN1O-GwALI&feature=related
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9405EFD
71231F93AA35750C0A9619C8B63&sec=&spon=&pagewanted=3

http://monevator.com/2009/01/14/how-to-invest
-with-the-rothschilds-via-rit-capital-partners-rcp

http://www.rense.com/general81/mcroth.htm
http://isgp.eu/organisations/introduction/PEHI_Jacob_de_Rothschild_bio.htm
http://investing.businessweek.com/businessweek/
research/stocks/people/person.asp?personId=7685243&
ric=RCP.L&previousCapId=3349188&previousTitle=Thisbe%20AB

http://www.spencerhousepartners.com/ljr.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/2876382/Rothschild-family-to-scoop-100m-profit-on-Japanese-bank.html
http://www.bambooweb.com/articles/n/a/Nathaniel_Rothschild,_4th_Baron_Rothschild.html
http://www.wealth-bulletin.com/home/content/2451720086
http://www.felixsalmon.com/000731.html
http://www.thisismoney.co.uk/investing-and-
markets/tips-and-tactics/article.html?in_article_id=44
8937&in_page_id=23&in_a_source=Mail%20on%20Sunday

http://www.dejanlucic.net/Jacob%20Rothschild.html
http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm
http://www.turkishforum.com.tr/en/content/2008/10
/25/rothschild-and-the-daughter-of-one-of-
the-worlds-most-brutal-dictators

http://privatebankingandtrust.rothschild.com
http://www.youtube.com/watch?v=LI-F9SJjImc
http://www.youtube.com/watch?v=a8wOEnBHNl4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YOy5HNIKVFs&feature=related Sir Evelyn de Rothschild on BBC.
http://www.nogw.com/download/_07_roth_rock_trrillionaires.pdf
http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS163243+28-Apr-2008+MW20080428
http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=65
http://www.youtube.com/watch?v=1caTHzqQl5U&feature=related Sir Evelyn de Rothschild on BBC.
http://centurean2.wordpress.com/2008/11/24/always-winners

Rothschild -deras historia, backgrund, konst och vin
1744 föds Mayer Amschel Bauer, i Frankfurt, Germany. Mayer Amschel Bauer ändrar senare sitt namn från Bauer till Rothschild, efter den röda skylt som hänger över ingången (”Rot” är tyska för ”Röd”, ”Schild” är tyska för ”sköld”)

Rothschilds historia
http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/rothschild.htm
http://www.nmrothschild.gg/aboutus/articles/NMR%20Dispatch%20Dec2004.pdf

Rothschild vin
http://www.bpdr.com/gb/default.asp
All in the family A conversation with Jacob Rothschild, art collector
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=11825979
http://www.lafite.com

Baron Meyer Amschel de ROTHSCHILD
http://www.astrotheme.com/portraits/99XdvZt52bb9.htm

Rothschild deras historia och symbolism
http://www.redicecreations.com/specialreports/2005/08aug/redshield.html
http://www.redicecreations.com/connections/more/rothschildsillbank.html
http://thepeerage.com/p19531.htm#i195307

http://www.sundancechannel.com

Rothschild och University of Chicago
University of Chicago är en viktig plattform för utbildning av de som jobbar åt det rikaste toppskiktet och dersa politiker.
http://www.uchicago.edu
Rothschilds investeringstjänster till generationer av Chicagos företagare, yrkesutövare, familjer, pensionsplaner, donationer och stiftelser.
http://www.rothschildinv.com
http://www.rothschildinv.com/press/2008/09/university-series-welcomes-reish

Rothschilds Manifesto
http://blog.lege.net/index.php?/archives/195-AEr-
sionisterna-offerlamm-at-makteliten.html

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/government/new_world_order/news.php?q=1206725198
http://blog.lege.net/redirect/israels_regim_styr_svenska_medier__google_cache.html
http://www.youtube.com/watch?v=9g1UtFDytfk&feature=related

The Federal Reserve System och den  globala konjukturnedången
-Internationella banker har kontroll över USAs stadskassa
(USA började som en brittisk koloni för cirka 300 år sedan. Efter att kriget 1812 avslutades var USA skyldiga pengar till Europa. Så USA var inte oberoende av Europa. Storbritannien och Bank of England har alltid haft sina advokater inom USAs regering arbetandes åt dem).

Kongressledamot Maxime Waters sätter dit Tim Geithner sekreterare av U.S. Treasury 26:e Mars 2009
USA Kongressledamot Maxine Waters upptäckte att Tim Geithner inte arbetar för USA: s regering, men för Goldman Sachs när han klart och tydligt sa ”er regering” till Maxine Waters.
http://www.youtube.com/watch?v=lWEnYJ5moew&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OFvnL3npQgY same video

De tio främsta aktieägare i Federal Reserve är:
Rothschilds – London
Rothschilds – Berlin
The Lazard Brothers-Paris
Israel Selff -Italy
Kuhn-Loeb Company -Germany länkade till lehman
The Wargburgs -Amsterdam
The Wargburgs -Hamburg
Lehman Brothers -New York konkurs, och blandandra Rotshild köper
Goldman & Sachs -New York
The Rockefellers -New York

Den perfekta brottet
Sir Evelyn de Rothschild propagerar för övervakning på hela världsekonomin. Allteftersom recessionen blir djupare förstår fler människor att något är fel.
Men media diskuterar oftast bara resultatet av kredit krisen. De fokuserar sällan på vad som egentligen orsakade det. Kan en hel värld bli utan pengar? Rothchilds banker har sån enorm makt så det är möjligt för dem att starta en global recession. och de gjorde det. Ett liknande fast mycket mindre exempel var när miljardären George Soros sänkte den svenska kronan 1992.

 

Han gav sig också på det brittiska pundet. Men han var bara en person. Detta är världens största bankdynasti in action.

 

Alan Greenspan på Federal Reserve- I discovered a flaw -Jag upptäckte ett fel

Jag har hittat ett fel i den modell som jag uppfattade som den kritiska fungerande struktur som definierar hur världen fungerar.

http://www.scientificblogging.com/rationally_speaki

ng/economics_learns_thing_or_two_evolutionary_biology

http://www.dollarsandsense.org/blog/2008/10/humble-pie-chart.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser