Mina frihetshjältars syn på samhället vi lever i och varför de är beredda att offra livet för inte bli styrda av fascism de också i Ukraina! ” Mozogovoy, en militär befälhavar, om uppvaknandet bland människor i Novorossia.
Aleksey Mozgovoy: ”People coming to join the militia are of a higher class today. The people that are coming are first and foremost a people led by a firm idea. For us, the greatest problem today is to unshackle personality from the depths of men and women and to extinguish in them the slave. That’s the main thing. Today, people that are coming to us are namely those who are ready to do just that. Such people are coming to us every day. These people are inspired by the idea of justice associated with the promise of Novorossiya. That’s the idea. This is also the idea of Russian Mir’s rebirth. This is the point. This is also the starting point, the beginning which we have reached and established. …. This is also the uniting idea. So far, for all these years, we have been divided, and political parties worked on dividing us because they have been dividing us from our own self. As a result, we have bee losing faith in ourselves too. No existing party has a power to unify. Existing political parties offer only consumerist values–values which are consuming our own selves. But there was and is no spirit in them. Only spirit can truly unite us again–spirit which will establish personality where has been a slave.”
– Here was both the political and philosophical program of Novorossiya expressed in a nutshell, read it one more time to fully understand why they give their lives for freedom and their hate for West fascism.
I do believe that Putin if he was that good of a person and fri from the world”bosses” – banksters. He would have kicked out the rotten advicers early because he has been in charge of what was their CIA – intelligens. Never even thinking of having them close to him as advicers and so on. Only now when the calculated defit of the freedom fighters isn’t happening – then he tries like a worm to find a way to escape by selling out some of his people who are under the Banksters as well. No one thought that these really good freedom fighters whould be that strong. Now he has to show his people at home that he is helping them. Be aware that he could have saved many slaughtered children and so on if he did this earlier. That time everyone thought it was a matter of days for the freedomfighters to give up and it did fit the plan.

Here is a parcel taken from another blog that I recomend. In Swedish so google it.

”Nyryssarnas fiender är våra fiender, oavsett om de kommer från Väst (Kiev, Bryssel eller Washington) eller från Öst (Moskva). Vi inser att den ryska femte och sjättekolonnen är stark i det kapitalistiska och västerniserade Ryssland vilket kan förråda den ryska saken i Donbass. Därför är det vår förhoppning att Novorossiya kommer att förbli självständigt och självbestämmande i alla sina inre och yttre angelägenheter. Detta inbegriper dess försvarskrig mot Kiev-juntans ockupation, uppbackad av USA, EU och NATO. Då motståndaren i Väst är överlägsen inser vi att Novorossiya behöver förlita sig på ett ekonomiskt, militärt och moraliskt stöd från Öst och sina bröder och systrar i Ryska Federationen. Ryssland är idag den enda stat och makt som ensamt kan stå emot USA-hegemonens imperialism. Men må Novorossiya i detta beroende av den Ryska Federationen bevara sitt folks frihet och andliga integritet. Må de också inspirera hela den ryska nationen genom sin frihetskamp. Vi får inte glömma bort att den ryska resningen mot Kiev-oligarkin är inte blott en etnisk kamp utan desto mera en social revolution mot alla oligarker i (det slaviska) Östeuropa och mot USA:s och NATO:s imperialism. Vi får inte glömma bort ordet ”folk” i Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Lugansk! ”
http://anarkotraditionalism.wordpress.com/2014/10/08/det-ryska-folket-i-sin-odeskamp-mot-anti-nationen-v-1-0/comment-page-1/#comment-398

Annonser