Eftervärlden kommer inte att bedöma Sveriges Libyen-insats som något positivt utan istället som något skamligt. Det spelar ingen roll hur mycket propaganda som pumpas ut. Libyen, en Nation med en experimentell form av demokrati och socialism – och vars ekonomi och mänskliga rättigheter lovordades av FNs publikationer – totalförstördes som en fungerande nation.
Full spektrum dominans. Fascism när den är som bäst fungerande. Man skapar krig i deras hemländer, tar hand om flyktingarna och berättar hur snäll man är samtidigt som man bombar dem tillbaka till medeltiden och tar över deras naturresurser och ger dem en riksbank och skattemyndighet.

LIBYEN INNAN INTERVENTIONEN
Innan ”insatsen” lovordade FN Libyen för dess skydd av mänskliga, social och politiska rättigheter, sociala förmåner, samt jämställdhet (särskilt för kvinnor) – så i en rapport från Januari 2011: http://empirestrikesblack.com/…/report-un-praises-libya-on…/ Original FN rapporten: http://www2.ohchr.org/…/hrco…/docs/16session/A-HRC-16-15.pdf
FN och andra organisationer lovordade Libyen ”innan insatsen” för dess höga levnadsstandard, ekonomi, utbildning och sjukvård. Tacksamt har denna forskning om Libyen samlats i en artikel av en Brittisk organsationen, ”Global Civilians for Peace”: https://libyadiary.wordpress.com/…/celebrating-the-great-a…/
Libyen praktiserade en experimentell form av direkt-demokrati: http://youtu.be/lYe-s7FF3dg och praktiserade ett experimentellt ekonomiskt system – en medelväg mellan kapitalism och kommunism: http://rcmlibya.files.wordpress.com/20…/…/the-green-book.pdf
INSATSEN BYGGDE PÅ FEL INFORMATION
En av de mest ansedda politiska och akademiska institutioner i USA – Belfer Center för vetenskap och internationella frågor, Harvard University – har publicerat en rapport som helt undergräver den etablerade uppfattningen om kriget i Libyen. Rapporten blottar vad Libyen var i början av kriget, vad som egentligen hände, och det som Libyen har blivit idag. Rapporten bekräftar att Libyens 2011 uppror aldrig var fridfull, men i stället var beväpnad och våldsam från början, att Muammar Gaddafi inte använde våld på civila, och inte heller använde urskillningslös eller oadekvat våld. Dylika uppgifter var falska och stammade från rebellerna. Rapporten klargör att NATO’s ingripande inte syftade till att skydda civilbefolkningen, utan snarare till att störta det socialistiska och sekulära politiska system som Libyen praktiserade, och istället installera en västerländsk marionett-regim, samt att förhindra revolutionsledaren Muammar Gaddafis inflytande i Afrika. Allt detta på bekostnad av ökat lidande till just civila. Rapporten säger att interventionen har haft katastrofala konsekvenser – inte minst i spridning av terrorism i regionen. Den drar till sist slutsatser för framtida interventioner: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/…/lessons_from_libya.ht…
Michel Chossudovsky, editor av Global Research och Professor i Ekonomi i Ottawa, Canada, fastställer att NATOs intervention icke skedde utav humanitära grunder utan för kontroll av viktiga naturresurser: http://youtu.be/eUZ7e90Fo80
SVENSKA FÖRSVARSMAKTEN, NATO och AL-QAEDA
Sverige deltog i kriget mot Libyen med JAS-plan som gjorde luft-spionage och tog bilder som användes för militära-operationer: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3187785.ece samt gjorde propaganda – en propaganda som kan ha riktats mot Svenska folket, inklusive dess politiska ledare:
http://www.fokus.se/…/…/sveriges-hemliga-propagandasoldater/
Det är genom samarbetet med NATO som Svensk Försvarsmakt i Libyen 2011 allierade sig inofficiellt med Al-Qaeda gruppen Al-Jama’a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya (Arabiska: الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا). Denna grupp var NATOs fotsoldater i kriget mot det sekulära och socialistiska Libyen. NATO och Sveriges försvarsmakt hjälpte denna grupp, som var den effektiva stridskraften, att ta över makten i Libyen: http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MH30Ak01.html Se även följande artikel – ”Bekräftat: USA beväpnade al-Qaida för att störta Libyens Gaddaffi”: http://www.globalresearch.ca/confirmed-u-s-armed-al…/5379301
Se också:
http://www.trackingterrorism.org/…/libyan-islamic-fighting-…
http://landdestroyer.blogspot.com/…/west-point-terror-cente…
– Libyens stridande rebeller är listade av FNs säkerhetsråd som anslutna till Al-Qaeda: http://www.un.org/sc/committees/1267/NSQE01101E.shtml
– De är också listade av USA State department of Defence http://www.start.umd.edu/…/terrorist_organization_profile.a…
– Presskonferens 2011. Libyens säkerhetskrafter fastställer att NATO och rebell-ledare tillhörande Al-Qaeda stod i telefon kontakt och samarbetade under kriget: http://youtu.be/C-7abQs547k
BÖCKER OM NATOs KRIG MOT LIBYEN
– ”The Illegal War on Libya”- Editor: Cynthia McKinney (Editor är f.d. Amerikansk senator och President-Kandidat) http://www.claritypress.com/McKinney.html
Följande bok beskriver utförligt vad som hände under kriget:
– ”Slouching Towards Sirte: NATO’s War On Libya and Africa” Dr. Maximilian C. Forte http://openanthropology.org/libya/about.htm
Följande bok är skriven av en ledande Amerikansk Professor och expert på för Internationell på internationell rätt. Han beskriver vad som hände och varför det NATO etc gjorde, bröt mot internationella lagar:
– ”Destroying Libya and World Order: The Three-Decade U.S. Campaign to Reverse the Qaddafi Revolution” Professor Dr. Francis A. Boyle http://claritypress.com/BoyleXLibya.html
En bok på Svenska:
– ”Libyenkrigets geopolitik. Humanitär intervention eller kolonialkrig?” Prof. Ola TunanSå sant !Vultures - bite with poison and eat when time is right

SLUTSATS
Det Libyen’s Jamahiriya år 2011 sade, var i grund och botten riktigt, och det var NATO etc. som serverade propagandan. Detta är kanske det viktigaste faktumet för den vanlige Svensken att veta om NATO kriget på Libyen, nämligen att Väst- inklusive Svensk etc media, fungerar som propaganda institutioner vid dylika NATO krig. Det är uppenbart att den inre intelligens kärnan i Sveriges rike, militär befäl etc, visste hela tiden vem det var man stödde i Libyen och vad det hela handlade om – detta var nämligen inte svårt att veta och var aldrig en större hemlighet. Det är också uppenbart att det finns luckor i vår ”demokrati”. Frågan är hur den vanlige Svensken bör reagera till detta faktum. Och den frågan är grunden framförallt till att denna artikel bör postas vidare till Svenska folket.

Annonser