image

Hej, först vill jag poängtera att Sverige inte behöver vara rädd för USA s hot om Kärnvapen. Det finns inte och är bara en lögn. Bevis -lätt – foton !!?
Foton tagna på platsen är rena bevis för att där inte fanns någon radioaktivitet. Varför – jo svartvit film är vad vetenskapen använder för att påvisa just radioaktivitet. Foton och film tagen på plats skulle inte kunna ge bilder alls sedan strålningen skulle gjort filmen svart. Folket har alltså gått på ännu en lögn som massmedia och bokförlagesägarna duperat oss med. Vi har säkert till och med haft prov på detta i småskolan. Det fanns inga atombomber som påstås detonerade i Hiroshima och Nagasaki. Det var brandbomber och inget annat. Tokyo vart samtidigt bombat och den första stora brandbombsräden mot Tokyo kom natten mellan den 9 och 10 mars … med en last av huvudsakligen napalmfyllda brandbomber av typen M-69. Detta finns att läsa på Wikipedia – däremot det skapade hotet mot mänskligheten har levt kvar fram till idag. – Hela höga fabriks skorstenar ofördärvade ihop med allt byggt av betong som inte brann som pappershusen i städerna.

Lista på klara bevis i denna fråga om det finns frågetecken( naturligtvis 🙂 ).
1) Foton på den sk abombens verkningar på silver-film är inte möjliga då filmen skulle vara svart, det var heller ingen radioaktivitet i städerna heller.

2) Gula svampar är kolväterester som brinner upp i atmosfären från stora mängder TNT

3) Snabba neutroner som bildas vid U-235 och Pu-239 fission har för kort våglängd för att ha bra sannolikhet att klyva ( barn-värde) de måste modereras först som i en vanlig reaktor.

4) En primärvåg driven av en tryckgradient om 1 megabar skulle inte ge en returvåg om samma dignitet då returen sköts av atmosfären, därmed kan ni se genom hela propagandevideosarna med tryckvågor åt två håll som ser ekvivalenta ut.

5) En bomb om den fanns hade gett en ljusblå blixt och inga gula svampar.

6) Nagasaki och Hiroshima brandbombades som tyska staden Dresden.

7) Hela byggnader vid tryck om 18 psi är omöjliga, det var en stor del stenhus och betonghus med tunna väggar inom avstånd om över 12 psi som endast hade rutorna utblåsta,, talar för luftminor och brandbomber som i Dresden.

8) Gatorna var helt rena från skrot! Antingen offrade sig de stackars japanerna sig och sopade rent direkt efter den påstådda explosionen eller så var det en snäll och prydlig bomb.

Annonser